STOP LANDMISBRUGET

#MereGrønt
MindreKød

Spis mere grønt – også for dyrenes skyld

 

Størstedelen af de over 70 mia. grise, køer, høns og andre dyr i det industrielle landbrug lider under dybt kritisable forhold. En af måderne at hjælpe dem på er at lægge mere grønt på tallerkenen.

Søer fastlåses mellem hårde tremmer, hvor de knapt kan bevæge sig. Kyllinger er avlet til at vokse så hurtigt, at det kan give dem smerter, og mange får svidsår af at stå i deres egen urin og afføring. Nyfødte kalve tages fra deres mødre, og mange kalve dør alt for tidligt af diarré eller lungebetændelse.

På bare 50 år er den globale dyreproduktion mere end tredoblet for at imødekomme den voksende efterspørgsel på kød, æg og mejeriprodukter. De fleste af dyrene har alt for lidt plads, ser sjældent dagslys og er frarøvet så godt som enhver mulighed for at udføre deres naturlige adfærd.

Den måde, vi behandler landsbrugsdyr på, er et af verdens største dyrevelfærdsproblemer – og det bliver større dag for dag. Flere og flere dyr opdrættes i store, intensive industriproduktioner.

Hvis udviklingen fortsætter, vil der i 2050 være dobbelt så mange dyr i landbruget, som der var i år 2000. Dobbelt så mange dyr vil altså lide, hvis vi ikke ændrer kurs.

Mere grønt og mindre kød

Vores anbefaling til forbrugerne har altid været at vælge økologi eller friland, når der skal lægges kød i indkøbsposen. I den økologiske produktion har dyrene generelt betydeligt bedre leveforhold med langt mere frihed og flere muligheder for at få opfyldt deres naturlige behov.

Men det er ikke muligt at gøre alle landbrugsdyr til økodyr, hvis der skal produceres lige så meget kød som i dag. Det har vi ganske enkelt ikke arealer til. Og selv hvis vi havde, ville det være en klimamæssig katastrofe. Det ville betyde omfattende skovrydning for at skabe plads til dyrene, øget CO2-udledning og øget udledning af kvælstoffer i naturen og vandmiljøet.

I stedet kan vi gøre noget andet for at hjælpe landbrugsdyrene: Nemlig spise mere grønt og mindre kød. Og naturligvis fortsat vælge kød fra dyr, der har haft et godt liv.

Hvis vi reducerer kødforbruget, vil der ikke skulle avles lige så mange dyr i landbruget, og alene det vil give færre dyr, der lider. Og med færre landbrugsdyr bliver det en realistisk løsning at give dem alle et liv, der er værd at leve.

Også til gavn for de vilde dyr

Det vil også være til gavn for naturen og de vilde dyr, hvis antallet af landbrugsdyr nedbringes. I dag mister mange vilde dyr nemlig deres levesteder, for at industridyrene kan proppes med proteinrigt foder.

Det skal bruges enorme arealer til at dyrke nok foder til de mange dyr, der lever i landbruget i dag. Selvom halvdelen af Danmarks areal bruges til at producere foder til landbrugsdyrene, er det ikke nok til at fodre alle vores dyr.

Derfor er vi – og mange andre lande – medskyldige i, at regnskoven i bl.a. Amazonas bliver fældet, for at der kan dyrkes soja til vores grise, køer og kyllinger.

Hvis vi i stedet dyrkede planter til menneskeføde, ville det kun kræve en sjettedel af pladsen. Hvis efterspørgslen på plantebaseret mad stiger, og efterspørgslen på kød omvendt falder, vil vi altså kunne bremse den skovrydning, der er skyld i, at mange truede dyrearter er i fare for at forsvinde.

Og på dansk jord vil vi kunne frigive hundredetusinde hektar, der kan udlægges til vild natur, hvor vores hjemlige vilde dyr får bedre vilkår.

En ny retning for landbruget

Vi ønsker altså ikke at nedlægge, men at omlægge landbruget. Den industrielle produktion, hvor dyr behandles som produktionsenheder i stedet for levende, sansende væsner, skal udfases. I stedet skal vi omlægge til et landbrug med færre dyr, hvor dyrene har mulighed for at udfolde deres naturlige instinkter.

Du kan gøre en forskel for dyrene ved at spise mere grønt og mindre kød. Og med din underskrift kan du hjælpe os med at overbevise politikerne om, at der er brug for en ny retning for landbruget.

Der er mange gode grunde til at spise mere grønt og mindre kød – både for din egen, planetens og dyrenes skyld. Det kan du blive klogere på i vores artikler om emnet.

Skriv under

Skriv under og hjælp os med at overbevise politikerne om, at der er brug for en ny retning for landbruget. Jo flere vi står sammen, jo større chance har vi for at sætte en dagsorden.

Del budskabet – så hjælper du os med at tale med endnu større stemme.

Facebook X LinkedIn

[dssb_sharing_buttons icon_placement=”icon” disabled_on=”on|on|on” module_id=”social_amb” _builder_version=”4.9.3″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}” disabled=”on”][dssb_sharing_button _builder_version=”4.9.3″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”][/dssb_sharing_button][dssb_sharing_button social_network=”twitter” _builder_version=”4.9.3″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”][/dssb_sharing_button][/dssb_sharing_buttons]