STOP LANDMISBRUGET

Kæmp for en ny retning for landbruget

I det industrielle landbrug behandles søerne som avlsmaskiner, der skal føde flest mulige grise på kortest mulig tid. Et enormt antal dyr presses sammen på alt for lidt plads til skade ikke kun for grisene – men også for den vilde natur og klimaet. Det skal stoppes!

j

Skriv
under

Hvad er problemet?

Danmarks 1 mio. avlssøer bliver presset til det yderste for hvert år at kunne levere 32 mio. grise. Dyrene lider, og den industrielle produktion skaber et kæmpe pres på natur og klima.

Farebøjler

Søer holdes fastspændt af metalbøjler, så de knap kan bevæge sig og derfor ikke kan tage sig naturligt af deres pattegrise.

Stress og sår

Det er ekstremt stressende for søerne at være fastspændt, og mange får skuldersår af at ligge på det hårde gulv.

Unaturligt store kuld

Søerne er avlet til at få flere pattegrise, end de kan tage sig af, og en del af grisene fødes små og svage pga. for store kuld.

Alt for lidt plads

Før de føder, kan søer tilbringe ugevis i bittesmå bokse så godt som uden mulighed for at udvise naturlig adfærd.

Avlsfabrik

Søer får det ene kuld efter det andet, indtil de ikke længere føder nok levende grise, hvorefter de sendes til slagtning.

Foderaftryk

Regnskoven ryddes, og vilde dyr mister deres hjem, fordi der skal dyrkes soja til at fodre grisene i bl.a. dansk landbrug.

Klimaforandringer

Tørker, ekstrem nedbør mm. truer klodens vilde dyr, der ikke kan nå at tilpasse sig de ændrede forhold pga. klimaforandringer.

VIRKELIGHEDEN
i det industrielle landbrug

%

Over hundredtusinde avlssøer dør hvert år, og sodødeligheden er stigende. Det hænger i høj grad sammen med, at de presses til at føde så mange grise som muligt på kortest mulig tid.

%

En dansk avlsso kan stå fastspændt i op til en femtedel af sit voksne liv.

%

Over halvdelen af alle avlssøer og 30 % af alle slagtesvin får mavesår, først og fremmest pga. meget findelt foder, der ikke indeholder nok fibre.

%

Næsten alle danske pattegrise får kuperet halen uden bedøvelse, da de ellers bider i hinandens haler pga. kedsomhed og frustration.

%

Ifølge de seneste tal er der MRSA i 9 ud af 10 svinebesætninger. MRSA er en multiresistent stafylokok, som mennesker kan smittes med.

Ved at lægge mere grønt og mindre kød på tallerkenen, kan du kan hjælpe dyrene i landbruget og samtidig gøre noget godt for klimaet og din egen sundhed.

Sådan vil vi skabe en ny retning for landbruget

  • Den industrielle produktion, hvor dyr behandles som produktionsenheder i stedet for levende, sansende væsner, skal udfases.
  • Vi skal omlægge til et landbrug, hvor dyr har mulighed for at udfolde deres naturlige instinkter.
  • Import af foder skal udfases, så vilde dyr ikke mister deres levesteder, blot for at industridyr kan proppes med proteinrigt foder.
  • Landbruget skal omlægges til en mere plantebaseret produktion til gavn for både klima, sundhed og dyrevelfærd.

Skriv under

Skriv under og hjælp os med at overbevise politikerne om, at der er brug for en ny retning for landbruget. Jo flere vi står sammen, jo større chance har vi for at sætte en dagsorden.

Del budskabet – så hjælper du os med at tale med endnu større stemme.